Curriculum vitae

Utbildning

Reservofficer Amfibiebataljon Löjtnant 1982

Civilekonom Stockholms universitet 1982

MBA University of San Diego 1984

Bank of America träningsprogram 1985

JP Morgan träningsprogram 1987

Doktorandstudier Handelshögskolan 1993

Arbetslivserfarenhet (utdrag)

Handelsbanken 1978-1983

Bank of America, London 1984-1986

SG Warburg Bank, London 1986-1988

EPIC Fastigheter, London 1988-1991

Booz Allen (Carta) Strategikonsulter, Stockholm 1994-1996

Aragon fondkommission chef corporate finance 1996-1998

Gripsholm Securities chef corporate finance 1998-2000

Evox Fastigheter 2005-2006

Mountbrook Corporate finance 2000-2008

C2SAT holding (börsnoterat) Ordförande och vd 2000-2007

Catech (börsnoterat) Ordförande 2007–2010

Ukio banken, Litauen (börsnoterat) vice Ordförande 1996-2008

Hammar Invest (börsnoterat) Styrelseledamot 2006-2008

Finmetron AB (2009-2011

Grejps (vin) 2010-2012

Reaktion Value Labs

Övrigt

Föreläsare företagsekonomi Stockholms universitet1992-1996

54 år, golfare, gillar bilar och bilsport

Gift med Anna, 4 barn

http://www.sverigestalare.se/talare/ulf-lowenhav/

http://www.talarforum.se/ulf.lowenhav